©SewerynHistory  


1. Płyty grobowe z „czerwonego” kościoła – pamiątki naszej historii.

2. Albrecht Schack otrzymał patronat nad suską farą 30 VI 1671 r.

3.   „Baba pruska” z Prątnicy – kamienny świadek Triumfu chrześcijaństwa.  

4. Pamiętajcie i módlcie się za nas

5. Płyty grobowe z kościoła w Trumiejach

6. Żołnierz Chrystusa – Wilhelm Albrecht Schack von Wittenau i jego chorągiew w kościele Św. Antoniego w Suszu

7. Zajrzeć w pogańską duszę, czyli rzecz o religii dawnych Prusów.

8. XVII wieczny skarb monet z Kantowa k. Kisielic znalazł się w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.


Kontakt z autorem strony - Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2004 -a-